Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сум хамгийн олон мал тоолуулав

 

 

Мал тооллогын жилийн эцсийн урьдчилсан дүнгээр, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сум улсын хэмжээнд хамгийн олон буюу 627.4 мянган толгой мал тоолуулжээ. Хамгийн олон малтай бусад сумдыг дурдвал: 

  • Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум 521.9 мянган толгой, 
  • Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум 504.4 мянган толгой, 
  • Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сум 503.5 мянган толгой мал тоолуулжээ.
  • Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум 468.9 мянган толгой мал тоолуулж малын тоогоор тэргүүлжээ.

Харин Архангай аймаг адуу, үхэр, хонины тоогоор, Өмнөговь аймаг тэмээний тоогоор, Баянхонгор аймаг ямааны тоогоор тэргүүлсээр байна.